Thời tiết 21/2: Miền Bắc trời rét, miền Nam trời nắng

. Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; phía Nam mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước ngày 21/2. Các tỉnh Trung bộ nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam đêm và sáng có mưa rải rác, gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 – 17 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22 độ C; phía Nam có nơi trên 22 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 – 16 độ C, có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19 – 22 độ C, có nơi trên 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 – 28 độ C, phía nam 28 – 31 độ C. Nhiều mây, có mưa vài nơi. Nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ C

(Xây dựng) – Dự báo thời tiết ngày hôm nay 21/2, theo TTKTTV TƯ cho biết: thời tiết tiếp tục duy trì rét đậm tại miền Bắc, nắng nóng ở khu vực phía Nam.
Hình minh họa
Theo dự báo, thời tiết trong ngày tại các tỉnh thành phía Bắc bộ tiếp tục duy trì rét đậm do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, vùng núi có nơi nhiệt độ dưới 11 độ C.
Các tỉnh Trung bộ nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam đêm và sáng có mưa rải rác, gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét .
Trong khi đó, thời tiết tại các tỉnh phía Nam tiếp tục nhiệt độ nắng nóng, có lúc lên tới 35 độ C.
Dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước ngày 21/2:
Hà Nội
Nhiều mây, không mưa. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 – 17 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ 19 – 22 độ C.
Phía Tây Bắc bộ
Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 – 16 độ C, có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19 – 22 độ C, có nơi trên 22 độ C.
Phía Đông Bắc bộ
Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 – 17 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19 – 22oC.
Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế
Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 – 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 – 23oC.
Đà Nẵng đến Bình Thuận
Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; phía Nam mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22 độ C; phía Nam có nơi trên 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 – 28 độ C, phía nam 28 – 31 độ C.
Tây Nguyên
Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C.
Nam bộ
Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ C. Tuấn Đông