Bài viết

Bà Trương Thị Mai giữ chức Trưởng Ban Dân vận Trung ương

. Trao quyết định của Bộ Chính trị phân công bà…