Bài viết

Không khí lạnh tiếp tục chi phối, Bắc Bộ và Trung Bộ trời rét đậm

. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, phía Nam 13-16…