Bài viết

Trung Quốc tuyên bố mời tư nhân đầu tư trên đảo chiếm đóng trái phép

. Cùng lúc, Hãng tin Reuters dẫn thông báo từ Trung…