Bài viết

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Tổng thống Barack Obama

. Tổng thống Obama bày tỏ hài lòng và cho rằng cuộc…