Bài viết

Bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải lì xì cho khách đi tàu xe

. Đến thăm Ga Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung…