Bài viết

MTTQ Việt Nam được giới thiệu bao nhiêu ứng cử viên ĐBQH?

. Thông báo nhấn mạnh, thực hiện quy định tại…