Bài viết

Chủ tịch nước, Thủ tướng... được rút khỏi danh sách đề cử

. Trong số 23 người này có 9 vị Ủy viên Bộ Chính…