Bài viết

Đà Nẵng: Ra quân đầu năm trên các công trình trọng điểm

. Phát biểu tại buổi lễ ra quân, ông Bùi Xuân Định…