Bài viết

Công ty TNHH đá cẩm thạch R.K Việt Nam được gia hạn thời gian xuất khẩu lượng đá khối tồn kho

. Trong quá trình xuất khẩu đá hoa trắng dạng khối,…