Bài viết

Chứng khoán Trung Quốc: Bạo phát bạo tàn

. * Trung Quốc bơm 20 tỷ USD để trấn an thị trường.…