Bài viết

Giá dầu giảm bất chấp căng thẳng Trung Đông

. Vào đầu phiên, giá dầu tăng mạnh bởi thông tin…