Bài viết

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Hơi bất ngờ"

. Ông cho rằng các nhà báo với đôi mắt tinh tường,…