Bài viết

Không khí lạnh tiếp tục chi phối, Bắc Bộ và Trung Bộ trời rét đậm

. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, phía Nam 13-16…

Bắc bộ lại rét đậm dưới 10 độ C, Nam bộ vẫn nắng nóng

. Dự báo, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng…