Quảng Trị: Sản lượng vật liệu xây dựng tăng cao

. Nhờ có sự tăng trưởng khá, nên năm qua, thu nhập người lao động được cải thiện đáng kể tại các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng có quy mô, bình quân 5 triệu đồng/người/tháng, nộp ngân sách nhà nước cơ bản đạt và vượt kế hoạch, như Công ty CP Thiên Tân, Công ty CP Đầu tư và Phát triển cơ sở hạ tầng Quảng Trị, Công ty CP Minh Hưng, Công ty Xây dựng số 6, Công ty CP Tân Hưng… Hữu Tiến

(xây dựng ) – Năm 2015, sản lượng các loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có bước tăng trưởng đáng kể, đáp ứng nhu cầu thị trường về xây dựng phần thô nội tỉnh.
Sản xuất gạch không nung tại Quảng Trị
Cụ thể, sản lượng xi măng sản xuất đạt 300 ngàn tấn, tăng 6% so với năm 2014; sản lượng gạch xây dựng nung và không nung đạt 180 triệu viên, tăng gần 11% so năm 2015…
Nhờ có sự tăng trưởng khá, nên năm qua, thu nhập người lao động được cải thiện đáng kể tại các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng có quy mô, bình quân 5 triệu đồng/người/tháng, nộp ngân sách nhà nước cơ bản đạt và vượt kế hoạch, như Công ty CP Thiên Tân, Công ty CP Đầu tư và Phát triển cơ sở hạ tầng Quảng Trị, Công ty CP Minh Hưng, Công ty Xây dựng số 6, Công ty CP Tân Hưng… Hữu Tiến