PMI tháng 12 tăng lại lên 51.3 điểm, cải thiện điều kiện kinh doanh chỉ ở mức nhỏ

. Một số thành viên nhóm khảo sát cho biết sản xuất tăng lên và sự chậm trễ trong việc giao hàng đã làm hàng tồn kho tăng, nhưng những người khác lại cho biết số lượng đơn đặt hàng mới tăng đã dẫn đến giảm hàng tồn kho. Lĩnh vực sản xuất của Việt Nam đã tăng trưởng trở lại vào tháng cuối cùng của năm 2015 với sản lượng, số lượng đơn đặt hàng mới và việc làm đều tăng. Các nhà sản xuất Việt Nam đã tăng mua hàng hóa đầu vào lần đầu tiên trong 4 tháng để đáp ứng số lượng đơn đặt hàng mới tăng lên. Mặc dù số lượng đơn đặt hàng mới tăng, vẫn có bằng chứng cho thấy năng lực sản xuất dự phòng tại các nhà sản xuất vì lượng công việc tồn đọng đã giảm lần thứ sáu trong vòng 7 tháng qua. Số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới cũng tăng trở lại vào tháng 12, với mức tăng mạnh đầu tiên kể từ tháng 5

Chỉ số nhà quản trị mua hàng Purchasing Managers’ Index (PMI) toàn phần lĩnh vực sản xuất ở Việt Nam của Nikkei đã vượt trở lại lên trên mức trung bình 50 điểm vào tháng 12 với kết quả tăng từ mức 49.4 điểm của tháng 11 lên 51.3 điểm. Tuy  nhiên, mức độ cải thiện các điều kiện kinh doanh chỉ là nhỏ.
Lĩnh vực sản xuất của Việt Nam đã tăng trưởng trở lại vào tháng cuối cùng của năm 2015 với sản lượng, số lượng đơn đặt hàng mới và việc làm đều tăng. Giá dầu giảm dẫn đến chi phí đầu vào tiếp tục giảm, từ đó dẫn đến giảm mạnh giá cả sản phẩm đầu ra của các nhà sản xuất.
Yếu tố hỗ trợ cho tăng trưởng của lĩnh vực này là số lượng đơn đặt hàng mới đã tăng lần đầu tiên trong 4 tháng khi mà nhu cầu khách hàng được cải  thiện. Số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới cũng tăng trở lại vào tháng 12, với mức tăng mạnh đầu tiên kể từ tháng 5.
Số lượng đơn đặt hàng mới tăng đã dẫn đến tăng sản xuất trong tháng, sau khi không thay đổi vào tháng 11. Tăng sản lượng được dẫn dắt bởi các nhà sản xuất hàng hóa đầu tư cơ bản, trong khi lĩnh vực hàng hóa tiêu dùng cũng tăng trưởng.
Mặc dù số lượng đơn đặt hàng mới tăng, vẫn có bằng chứng cho thấy năng lực sản xuất dự phòng tại các nhà sản xuất vì lượng công việc tồn đọng đã giảm lần thứ sáu trong vòng 7 tháng qua.
Việc làm cũng tăng trở lại vào tháng cuối của năm. Số lượng nhân sự đã tăng lần thứ tám trong 9 tháng qua, mặc dù mức tăng chỉ là nhẹ.
Giá cả đầu vào tiếp tục giảm trong tháng 12, và các công ty cho rằng nguyên nhân là do chi phí nguyên vật liệu giảm và giảm giá dầu trong tháng. Chi phí đầu vào đã giảm trong suốt 6 tháng qua.
Vì giá cả đầu vào tiếp tục giảm, các nhà sản xuất đã giảm giá bán hàng tương ứng. Giá cả đầu ra đã giảm trong các tháng kể từ tháng 10/2014 với tốc độ giảm vẫn mạnh trong kỳ khảo sát mới nhất.
Thời gian giao hàng của nhà cung cấp đã tăng nhẹ, từ đó kết thúc thời kỳ cải thiện hoạt động kéo dài 4 tháng. Các thành viên nhóm khảo sát cho rằng nguyên nhân thời gian giao hàng bị kéo dài là  do các nhà cung cấp thiếu hụt hàng hóa nguyên vật liệu.
Các nhà sản xuất Việt Nam đã tăng mua hàng hóa đầu vào lần đầu tiên trong 4 tháng để đáp ứng số lượng đơn đặt hàng mới tăng lên. Điều này dẫn đến tăng nhẹ tồn kho hàng mua sau khi giảm trong tháng 11.
Trong khi đó, tồn kho hàng thành phẩm hầu như không thay đổi trong tháng. Một số thành viên nhóm khảo sát cho biết sản xuất tăng lên và sự chậm trễ trong việc giao hàng đã làm hàng tồn kho tăng, nhưng những người khác lại cho biết số lượng đơn đặt hàng mới tăng đã dẫn đến giảm hàng tồn kho.
Bình luận về PMI ngành sản xuất Việt Nam, đại diện từ Markit cho biết “Có thể nhận thấy cảm giác nhẹ nhõm khi PMI của Việt Nam tăng trở lại lên trên ngưỡng không thay đổi 50 điểm trong tháng 12 vì nó cho thấy giai đoạn yếu kém gần đây ở cả trong nước và khu vực đã vượt qua thời điểm tồi  tệ nhất. Điểm đặc biệt tích cực trong kỳ khảo sát mới nhất là số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới đã tăng trở lại sau 6 tháng giảm liên tục. Nói chung, năm 2015 là năm hỗn hợp của lĩnh vực sản xuất, với mức tăng trưởng mạnh trong nửa năm đầu, sau đó là chậm lại và đình trệ trong nửa năm sau. Các công ty hy vọng nhu cầu tiếp tục tăng lên trong năm 2016”./.