PMI tháng 1 đạt 51.5 điểm, điều kiện kinh doanh tiếp tục tốt lên

. Áp lực giảm phát tăng lên từ các thị trường hàng hóa toàn cầu đã làm cả chi phí đầu vào và giá cả đầu ra trong tháng giảm nhanh hơn. Kết quả chỉ số cho thấy các điều kiện kinh doanh đã tốt lên tháng thứ hai liên tiếp, và sức khỏe của lĩnh vực sản xuất đã cải thiện với tốc độ nhanh hơn một chút so với cuối 2015. * PMI tháng 12 tăng lại lên 51. 3 điểm, cải thiện điều kiện kinh doanh chỉ ở mức nhỏ. Chỉ số nhà quản trị mua hàng Purchasing Managers’ Index™ (PMI) toàn phần lĩnh vực sản xuất ở Việt Nam của Nikkei do HSBC công bố đã tăng từ mức 51. 3 điểm của tháng trước lên 51. 5 điểm trong tháng 1. Bình luận về dữ liệu khảo sát PMI ngành sản xuất Việt Nam, đại diện công ty khảo sát cho biết “Mặt tích cực nhất của bộ số liệu PMI kỳ gần nhất của Việt Nam là tốc độ tăng số lượng đơn đặt hàng mới nhanh hơn vào đầu năm 2016, từ đó cho thấy các công ty trong nước vẫn có thể thu hút số lượng đơn đặt hàng mới cho dù môi trường kinh doanh toàn cầu còn khó khăn

Lĩnh vực sản xuất của Việt Nam vẫn duy trì được đà tăng trưởng trong tháng 1 khi sản lượng tăng nhờ số lượng đơn đặt hàng mới tăng mạnh hơn. Áp lực giảm phát tăng lên từ các thị trường hàng hóa toàn cầu đã làm cả chi phí đầu vào và giá cả đầu ra trong tháng giảm nhanh hơn.
PMI tháng 12 tăng lại lên 51.3 điểm, cải thiện điều kiện kinh doanh chỉ ở mức nhỏ
Chỉ số nhà quản trị mua hàng Purchasing Managers’ Index™ (PMI) toàn phần lĩnh vực sản xuất ở Việt Nam của Nikkei do HSBC công bố đã tăng từ mức 51.3 điểm của tháng trước lên 51.5 điểm trong tháng 1.
Kết quả chỉ số cho thấy các điều kiện kinh doanh đã tốt lên tháng thứ hai liên tiếp, và sức khỏe của lĩnh vực sản xuất đã cải thiện với tốc độ nhanh hơn một chút so với cuối 2015.
Số lượng đơn đặt hàng mới trong tháng 1 đã tăng tháng thứ hai liên tiếp và với một tốc độ nhanh hơn so với tháng 12. Các công ty cho biết nhu cầu khách hàng tăng là nhân tố chính làm cho số lượng đơn đặt hàng mới tăng. Số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới cũng tăng trong tháng, mặc dù với một tốc độ yếu hơn.
Số lượng đơn đặt hàng mới tổng thể tăng đã góp phần làm tăng sản lượng lần thứ hai trong hai tháng, với tốc độ tăng gần như ngang bằng so với tháng trước. Tốc độ tăng số lượng đơn đặt   hàng mới mạnh hơn được cho là đã làm tăng lượng công việc tồn đọng lần đầu tiên trong thời gian tám tháng. Mặc dù chỉ ở mức nhẹ, tốc độ tăng là mạnh nhất kể từ tháng11/2014.
Chi phí đầu vào tiếp tục giảm trong tháng 1. Hơn nữa, tốc độ giảm đã nhanh hơn so với tháng 12, khi các thành viên nhóm khảo sát cho rằng chi phí đầu vào giảm là do giá cả hàng hóa giảm, kể cả giá dầu. Trong một số trường hợp, giá cả đầu vào giảm đã được chuyển sang cho khách hàng, dẫn đến giá cả đầu ra tiếp tục giảm.
Việc làm và hoạt động mua hàng tăng được cho là do yêu cầu sản xuất tăng lên. Việc làm tăng lần thứ chín trong mười tháng qua, mặc dù tốc độ tăng chỉ là nhẹ. Trong khi đó, hoạt động mua hàng hóa đầu vào tăng với tốc độ nhanh hơn tháng trước.
Hoạt động mua hàng tăng lên đã làm một số công ty tăng tồn kho hàng hóa đầu vào. Tuy nhiên, mức tăng này bị triệt tiêu bởi việc sử dụng hàng hóa đầu vào trong quá trình sản xuất, từ đó làm cho hàng tồn kho trước sản xuất nhìn chung không thay đổi.
Cuối cùng, tồn kho hàng thành phẩm đã giảm lần đầu tiên kể từtháng 8/2015 khi doanh sốán hàng và lượng hàng hóa chuyển giao cho khách hàng tăng lên.
Bình luận về dữ liệu khảo sát PMI ngành sản xuất Việt Nam, đại diện công ty khảo sát cho biết: “Mặt tích cực nhất của bộ số liệu PMI kỳ gần nhất của Việt Nam là tốc độ tăng số lượng đơn đặt hàng mới nhanh hơn vào đầu năm 2016, từ đó cho thấy các công ty trong nước vẫn có thể thu hút số lượng đơn đặt hàng mới cho dù môi trường kinh doanh toàn cầu còn khó khăn. Trong khi mức độ tạo việc làm còn yếu, lượng công việc chưa thực hiện tăng lên cho thấy các nhà sản xuất có thể cần tuyển thêm nhân sự trong những tháng tới để đáp ứng cho khối lượng công việc. Với hiệp định thương mại TPP dự kiến được ký vào cuối tuần này, từ đó bắt đầu giai đoạn phê chuẩn, 2016 có thể tạo ra những bước phát triển tích cực trong nền kinh tế Việt Nam sau khi có khởi đầu tốt từ đầu năm”./.