Năm 2016, tỷ lệ đô thị hóa phấn đấu đạt 36.8%

. Tính đến tháng 12/2015, cả nước có 787 đô thị, trong đó có 02 đô thị đặc biệt, 15 đô thị loại I, 25 đô thị loại II, 42 đô thị loại III, 75 đô thị loại IV và 628 đô thị loại V. Qua đó, trong năm 2016, ngành Xây dựng sẽ phấn đấu đạt tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 36. 8%, tỷ lệ quy hoạch vùng tỉnh đạt 100%, quy hoạch chung đô thị đạt 100%. Trong năm 2015, ngành đã hoàn thành đầu tư 33 dự án nhà ở xã hội, trong đó có 13 dự án nhà ở cho người thu nhập thấp, cả nước hoàn thành thêm khoảng 1 triệu m2 nhà ở xã hội, đưa tổng diện tích nhà ở xã hội khu vực đô thị đạt khoảng 2. Các chỉ tiêu về tỷ lệ đô thị hóa, hạ tầng kỹ thuật đô thị đều có chuyển biến tích cực

Tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2016 của ngành Xây dựng cho biết, giá trị sản xuất ngành Xây dựng năm 2015 theo giá hiện hành đạt khoảng 974,000 tỷ đồng, tăng 11.4% so với năm 2014.
Ngoài ra, Tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 35.7%, tăng 1.2% so với năm 2014. Tỷ lệ phủ kín quy hoạch chung xây dựng đô thị đạt 100%, quy hoạch xây dựng nông thôn đạt 98.2%.
Tỷ lệ người dân đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt khoảng 81.5%. Tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải tại đô thị đạt khoảng 85%. Tỷ lệ thất thoát thất thu nước sạch giảm còn khoảng 25%. Diện tích nhà ở bình quân toàn quốc đạt khoảng 22m2 sàn/ người (tăng 1.1 m2 so với 2014). Tổng sản lượng xi măng tiêu thụ khoảng 72.7 triệu tấn, đạt 101.3% kế hoạch năm.
Tính đến tháng 12/2015, cả nước có 787 đô thị, trong đó có 02 đô thị đặc biệt, 15 đô thị loại I, 25 đô thị loại II, 42 đô thị loại III, 75 đô thị loại IV và 628 đô thị loại V. Các chỉ tiêu về tỷ lệ đô thị hóa, hạ tầng kỹ thuật đô thị đều có chuyển biến tích cực.
Trong năm 2015, ngành đã hoàn thành đầu tư 33 dự án nhà ở xã hội, trong đó có 13 dự án nhà ở cho người thu nhập thấp, cả nước hoàn thành thêm khoảng 1 triệu m2 nhà ở xã hội, đưa tổng diện tích nhà ở xã hội khu vực đô thị đạt khoảng 2.8 triệu m2.
Qua đó, trong năm 2016, ngành Xây dựng sẽ phấn đấu đạt tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 36.8%, tỷ lệ quy hoạch vùng tỉnh đạt 100%, quy hoạch chung đô thị đạt 100%. Quy hoạch phân khu đạt khoảng 75%, quy hoạch chi tiết đạt khoảng 35%, quy hoạch xây dựng nông thôn đạt 100%. Tỷ lệ người dân đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 81.5-82%, thất thoát, thất thu nước sạch giảm xuống còn 24%, tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị đạt khoảng 85.5-86%. Tổng sản lượng xi măng tiêu thụ đạt khoảng 74-75 triệu tấn trong đó giá trị sản xuất xây dựng toàn ngành theo giá hiện hành tăng khoảng 10% so với năm 2015./.