Tinh giản gần 4.000 biên chế trong 6 tháng đầu năm?

. Trong 6 tháng đầu năm 2016, có 10 bộ, ngành và 35…

Hội nghị Trung ương lần thứ 14: Chấp thuận ký kết TPP vào đầu tháng 2/2016

. Theo Cổng TTĐT Chính phủ, thực hiện Chương trình…

Công nghiệp chế biến, chế tạo: Những tín hiệu khả quan

. Tại hội thảo khoa học quốc tế “Việt Nam trở…

Việt Nam vay 95 tỷ Yên cho 4 dự án hạ tầng

. Khoản vay nói trên được rót cho 4 dự án bao gồm…

Năm 2016, tỷ lệ đô thị hóa phấn đấu đạt 36.8%

. Tính đến tháng 12/2015, cả nước có 787 đô thị,…

CPI tháng cận Tết dự báo tăng nhẹ

. Theo Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính), tháng 1 là…

Cuối năm 2015 nợ công ở mức 61,3% GDP

. Cơ cấu nợ công hiện nay có đến 80,3% là nợ của…